Deklarácie

Znenia, ktorá sú priložené k Zmluve, ale nie sú sami o sebe právne záväzné. Môžu pomôcť pri pochopení významu právne záväzných článkov. Keď všetky členské štáty súhlasia, deklarácie sú spoločnou politickou pozíciou. Poznámky: • Deklarácie prijaté iba jedným členským štátom (unilatetárne deklarácie) väčšinou ukážu miesta, kde ostatné členské štáty odmietajú súhlasiť. Pozíciu preto dodržiava iba jedna krajina. Ak by ostatné krajiny súhlasili s unilatetárnou deklaráciou, stala by sa potom spoločnou deklaráciou. • Protokoly, Protocols sú právné závazné prílohy k článkom zmluvy. • Opt-out deklarácie (výnimky) sa vždy interpretujú dôkladne.