Rozhodnutia v Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike

"Všeobecné pricípy", "smernice" a "spoločné stratégie" sa definujú na Európskych summitoch jednohlasným, unanimously, rozhodnutím rezortných ministrov. Avšak, niektorí sa môžu zdržať hlasovania proti návrhu, a to tzv. konštruktívnou absenciou, constructive abstentionism. "Spoločný postup", "spoločné pozície" a schôdky špeciálnych predsaviteľov, appointment of special representatives , rozhodujú na základe voľby kvalifikovanou väčšinou, qualified majority. "Spolupráca" je medzi členskými štátmi - článok 12 a 23 Európskej zmluvy. Budúcnosť Návrh ústavy, Draft Constitution počíta s tým, že "rozhodnutia" sa budú využívať pri určovaní zahraničnej politiky.