DAPHNE

Program Európskej únie, prebiehajúci v rokoch 2000-2003, ktorý bojuje proti násiliu na deťoch, mladých osobách a ženách, a tiež proti sexuálnemu vykorisťovaniu.

Links
http://europa.eu.int/comm/just......phne/wai/funding_daphne_en.htm