Dannerov prípad

Court of Justice (Photo: EU Commission)

O prípade rozhodoval Európsky súdny dvor v roku 2002. Občan Fínska a Nemecka mal dôchodok v Nemecku. Keď sa presťahoval do Fínska, pokračoval v platbe do svojho nemeckého penzijného fondu. Fínsko mu nepovolilo daňové úľavy, ktoré mali Fíni. Súd rozhodol, že išlo o porušenie princípu nediskriminácie a voľného pohybu služieb a kapitálu.

Tento dôležitý prípad umožnil vznik spoločného penzijného trhu. C-136/00