D´Hondtov systém

Matematická metóda. Pomenovaná po svojom objaviteľovi, belgickom politológovi.

Používa sa na vypočítanie toho, koľko kresiel dostane každá politická strana vo voľbách na základe proporčného zastúpenia. Kreslá sa pridelujú podľa počtu získaných hlasov.

Systém zvýhodňuje väčšie strany: strana s vyše 30% hlasov môže získať väčšinu kresiel, avšak strana s 10% hlasov nezíska ani jedno.

Poznámky

- Európsky parlament využíva D´Hondtov systém na rozdelenie najdôležitejších postov, ako napríklad postu predsedu a podpredsedov EP, predsedov parlamentných výborov a medziparlamentných delegácií. Dôsledkom tohto systému sú malé skupiny výlučené z najzaujímavejších postov.  S valiacim D´Hondtom majú podpredsednícke kreslá, pretože tie sú spolu s predsedníckymi postami distribuované spoločne.