Povinné výdavky

(Photo: EU Commission)
(niekedy aj "obligatórne výdavky") je časť rozpočtu EÚ určená hlavne pre poľnohospodárstvo, pri ktorej má konečné slovo Rada. Odkazy Pozri tiež nepovinné výdavky a rozpočet