Agentúry

From Stockholm to Crete and from Lisbon to Warsaw, 29 agencies provide service, information and know-how to the people of the European Union and beyond. The agencies work within many different fields such as environment, food safety, transportation, trade marks, education, or fundamental rights. (Photo: www.bookshop.europa.eu)

EÚ môže zakladať rôzne agentúry, ktoré sa majú zaoberať rôznymi špecifickými problémami. Momentálne v Únii pracujú tieto agentúry:

 

-         CdT: Prekladateľský úrad pre inštitúcie Európskej únie – Luxemburg: http://www.cdt.eu.int

 

-         CEDEFOP: Európske centrum pre rozvoj prípravy na povolanie– Solún (Grécko): http://www.cedefop.eu.int; http://europa.eu.int/agencies/cedefop/index_en.htm

 

-         CPVO: Úrad spoločenstva pre odrody rastlín - Angers (Francúzsko): 

      http://www.cpvo.eu.int

      http://europa.eu.int/agencies/cpvo/index_en.htm

 

-         EAR: Európska agentúra pre rekonštrukciu – Solún (Grécko):

      http://www.ear.eu.int

      http://europa.eu.int/agencies/ear/index_en.htm

 

-         EASA: Európska agentúra pre bezpečnosť leteckej dopravy 

      http://europa.eu.int/agencies/easa/index_en.htm

      http://www.easa.eu.int/

 

-         EEA: Európska enviromentálna agentúra – Kodaň (Dánsko):

      http://www.eea.eu.int/

      http://europa.eu.int/agencies/eea/index_en.htm

 

-         EFSA: Európska agentúra pre bezpečnosť potravín – prechodné sídlo v Bruseli (Belgicko): http://www.efsa.eu.int/

       http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_en.htm

 

-         EMCDA: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti – Lisabon (Portugalsko): http://www.emcdda.org

 

-         EMEA: Európska agentúra pre hodnotenie medicínskych produktov – Londýn (UK):http://www.emea.eu.int

      http://europa.eu.int/agencies/emea/index_en.htm

 

-         EMSA – Európska agentúra pre bezpečnosť námornej dopravy –

      http://europa.eu.int/agencies/emsa/index_en.htm

 

-         ETF: Európska školiaca nadácia– Turín (Taliansko): http://www.etf.eu.int

      http://europa.eu.int/agencies/etf/index_en.htm


 

-         EUMC – Európske centrum na monitorovanie rasizmu a xenofóbie – Viedeň (Rakúsko): http://www.eumc.eu.int a http://europa.eu.int/agencies/eumc/index_en.htm

 

-         EUROFOUND – Európska agentúra na zlepšenie životných a pracovných podmienok – Dublin (Írsko):

      http://www.eurofound.eu.int

      http://europa.eu.int/agencies/efound/index_en.htm

 

-         OHIM: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (obchodné značky a návrhy) –

      http://europa.eu.int/agencies/ohim/index_en.htm  -

 

     Alicante (Španielsko): http://oami.eu.int

 

-         OSHA: Európska agentúra pre bezpečnosť a zdravie pre práci – Bilbao (Španielsko): http://europe.osha.eu.int/

      http://agency.osha.eu.int/

 

Pre celkový prehľad agentúr:

http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm