Preferencia Spoločenstva

(Photo: Lis Lak)
Termín, ktorý sa používa v spoločnej poľnohospodárskej politike, SPP, znamená uprednostňovanie produktov pochádzajúcich z EÚ prostredníctvom spoločných dovozových daní a náhrad za vývoz. Ukladá zvláštne náklady na konzumentov a zvyšuje cenu poľnohospodárskej pôdy. Vyššie ceny za poľnohospodárske produkty sa obyčajne kapitalizujú. Poznámky Jedným z dôvodov reformy poľnohospodárstva sú priame platby poľnohospodárom namiesto podpory cien.