Aarhuský dohovor

(Photo: UN Environment Programme)

Medzinárodná zmluva spájajúca ľudské a environmentálne práva. Bola ratifikovaná  EÚ. Zaručuje občanom prístup k informáciám, účasť na rozhodovaní a mať prístup k spravodlivosti v enviromentálnych záležitostiach.

 

Poznánky

 

Pomenovaná podľa dánskeho mesta Aarhus, kde sa konala konferencia.

 

Linky

 

http://www.unece.org/env/pp/