Adonniniho výbor

(Photo: www.cityguide-dms.com)
Výbor pomenovaný podľa poslanca Európskeho parlamentu, ktorý v roku 1984 viedol pracovnú skupinu Európskej rady, ktorá iniciovala širšie návrhy na vytvorenie  ""Ľudovej Európy".