Kalniete, Sandra (1952 - )

Kalniete, Sandra (Photo: www.eppgroup.eu/.../ShowMember.asp?PERS_ID=96934)

Komisárka zaLotyšsko. Sandra Kalniete sa narodila v roku 1941 na Sibíri, kam boli jej rodičia deportovaní počas sovietskej okupácie, začiatkom 90. rokov sa preslávila ako bojovníčka za nezávislosť svojej krajiny.  Pôvodne je historička umenia, ale tiež promovala z medzinárodných vzťahov na Univerzite  v Ženeve.  

Svoju politickú kariéru začala v Lotyšskom národnom fronte, kde bola generálnou tajomníčkou, neskôr zastupovala svoju krajinu ako veľvyslankyňa pri OSN a vo Francúzsku a v roku 2002 sa stala ministerkou zahraničných vecí. Jej životopis "V tanečných topánkach na sibírskom snehu" nominoval časopis Elle na knihu roka. Prevezme poľnohospodársku a rybársku agenduFranza Fischlera.

Links

http://europa.eu.int/comm/commissioners/kalniete/cv_en.pdf