Kallas, Siim (1948 - )

Kallas, Siim (Photo: www.europarl.europa.eu/.../commissioners_en.htm)

Komisár zaEstónsko. Ekonóm Siim Kallas promoval v roku 1972 na Štátnej univerzite v Tartu a má za sebou skutočne rôznorodú kariéru, počas ktorej sa zameriaval predovšetkým na finančnú oblasť, ale bol i predsedom Asociácie Estónskych odborových zväzov. V rokoch 1991 – 1995 bol prezidentom Estónskej banky, neskôr sa stal ministrom zahraničných vecí a v rokoch 2001 – 2002 premiérom. 

Kallas je tiež známy ako "otec koruny", riadil prechod z ruského rubľa na vlastnú menu. Po tom, ako bol skoro dve dekády členom Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, založil a  bol predsedom pravicovej Estónskej Liberálnej strany. Prevezme hospodársku a menovú agendu Pedra Solbesa.

Links

http://europa.eu.int/comm/commissioners/kallas/cv_en