Rok Európy

V snahe posilniť vzťahy s Európou vyhlásili Spojené štáty rok 1973 za Rok Európy.