Príspevky na býkov

(Photo: EUobserver.com)
V EÚ dostávajú poľnohospodári príspevok na každého býka. Napriek prebiehajúcim reformám v spoločnej poľnohospodárskej politike narástli subvencie z 29 euro v roku 1987 na 176 v roku 2000 a na 205 v roku 2001. V súčasnosti predstavuje ročný príspevok na býka asi polovicu jeho trhovej hodnoty.