Rozpočtová disciplína

Official Journal of the European Union (Photo: EU Commission)
Rozpočet EÚ nesmie prekročiť dohodnutý finančný plán, o ktorom rozhodujú medzi inštitucionálne dohody medzi Komisiou, Radou a Parlamentom podľa článku 270 Zmluvy o ES.