ACP krajiny

Jean Robert Goulongana, Secretary general of the ACP Group (Photo: European Commission)

(Pridružené krajiny Spoločenstva)

 

Väčšinou bývalé kolónie členských krajín EÚ v Afrike, v karibskej oblasti a Pacifiku (ACP), ktoré majú špeciálnu dohodu s EÚ v záležitostiach ako obchod a rozvojová pomoc.

 

Pôvodný  V. dohovor z Lomé bol znovu prerokovaný na 20 rokov a  premenovaný na Cotonouskú dohodu, po podpise v hlavnom meste Beninu v roku 2000. Dohoda momentálne zahŕňa 78 ACP krajín a 640 miliónov ľudí. Diskutuje sa  o členstve Kuby.

 

Linky

 

http://europa.eu.int/comm/deve......y/country/country_en.cfm  http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s05032.htm  http://www.euforic.org/actors/en/direct/acpcount.htm