Prípad Francovich

Court of Justice in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Dôležítý prípad Európskeho súdneho dvora. Ustanovil princíp, podľa ktorého vlády musia zaplatiť kompenzácie občanovi v prípade, že štát chyboval pri uplatňovaní nariadenia EU na národnej úrovni. Prípad C-6/90 a C-9-90.

Frassoni, Monika (1963 -)
Spolupredsedníčka s Danielom Cohn-Bendit om skupiny Zelených v Európskom parlamente, Greens/EFA, od roku 2002. Do parlamentu EU bola zvolená v roku 1999 potom, čo mnoho rokov pracovala v Strane zelených. Žije v Belgicku, zvolená v Taliansko.

Links

http://wwwdb.europarl.ep.ec/ep......templ=&imode=&ireturn=