COPA

(Photo: Lis Lak Risager)
Silná lobistická skupina v poľnohospodárstve v Bruseli, ktorá zjednocuje všetky organizácie poľnohospodárov. Odkazy http://www.copa.be/ Links http://www.copa.be