Uruguajské kolo rokovaní

Kolo rokovaní o Všeobecnej dohode o clách a obchode, ktoré trvalo od roku 1986 do roku 1993. Bolo zamerané v prvom rade na politicky citlivé oblasti, v ktorých boli zachované vysoké clá ako napríklad poľnohospodárstvo, sektor služieb, duševné vlastníctvo a audiovizuálnu oblasť. Usilovalo sa tiež o zlepšenie procesu na urovnávanie sporov krajín GATTu. Klauzula "Super 301" mala na rokovanie negatívny dopad. Jedným z najdôležitejších výsledkov bola reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky v rokoch 1988 a 1992. Odkazy http://www.nadir.org/nadir/ini......tiativ/agp/free/wto/rounds.htm http://www.wto.org/english/the......inist_e/min98_e/slide_e/ur.htm