Uhorky a jahody

(Photo: EUobserver.com)
Podľa predpisov EÚ je ideálna uhorka dlhá 30 cm so zakrivením asi 10 mm na každých 10 cm. Menej zaoblené uhorky môžu mať zakrivenie 20 mm na 10 cm podľa vyhlášky č. 1677 z roku 1988. Predpisy EÚ o uhorkách sa dotýkajú aj pultového predaja, pričom predaj uhoriek nevyhovujúcim normám nie je nezákonný. Týmto sa tieto predpisy líšia od predpisov platiacich pre jahody zakazujúce predaj jahôd s priemerom menším ako 18 mm. Predpisy EÚ o uhorkách a jahodách sú často citované ako príklady posadnutosti EÚ všetko predpisovať. Poznámky Hospodársky výbor OSN pre Európu, ECE, a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OECD majú dobrovoľné normy kvality pre ovocie a zeleninu, ktoré však platia na úrovni veľkoobchodu nie maloobchodu.